Saturday, October 20, 2012

नागार्जुन यांच्या तीन कविता (अनुवाद)

 

नागार्जुन यांच्या तीन कविता (अनुवाद)
 
१. मी मिलिट्रीचा म्हातारा घोडा
मी मिलिट्रीचा म्हातारा घोडा
ते माझा लिलाव करतील
मला घेऊन जाईल
एखादा चतुर टांगेवाला
डोळ्यांवर रंगीत झापडे चढवील
आणि म्हणत राहील
पुढे चल बेटा
सरळ चल...
सरळ.....


. हे जे एन यू
नवयुवक नवयुवतींच्या
मनमोकळ्या खेळांचे प्रांगण
हे जे एन यू
मी खरं ते सांगून टाकू का ?
ही अतिशय चांगली जागा आहे
फारच चांगली
अजून काय म्हणू
मी विचार करतोय की मीही प्रवेश घेऊनच टाकतो
'तिबेटीयन' निवडायला कुणी कशाला आक्षेप घेईल
डॉ़क्टर बिमला प्रसाद
डॉक्टर नामवर
डोक्टर मुजीब
मला रेकमेंड करतीलच
मग माझा पुन्हा एकदा उपनयन संस्कार होईल
वसतीगॄहात एक खोली मिळूनच जाईल
शिष्यवृत्तीची देखील व्यवस्था होऊन जाईल
शाब्बास ! बेटा अर्जुन नागा
मी विचार करतच जातोय,
असं काय पडलंय या जागेत
खरंतर ही जागा आहेच मोठी शानदार
जे. एन. यू.,जे. एन. यू.,जे. एन. यू.,


३. त्या दुपारी

तुझी इच्छा असेल चीनला जाण्याची
तर मी व्यवस्था करून देतो!
- मला त्यांनी एकांतात सांगितलं होतं
ही खूप वर्षांपुर्वीची गोष्ट आहे
त्यावेळी मला थोडं रोमांचित झाल्यासारंख वाटलं होतं
नंतर थोडं हसूही आलं होतं
त्यांनी मला खरंच
पाठवून दिलं असतं
चीनच्या सीमेत
त्या नेहरू युगाच्या दुपारी

नागार्जुन

(* या कवितांचा या आधी मराठीत अनुवाद झाला आहे की नाही ते मला ठाऊक नाही. झाला असल्यास हा एक निव्वळ योगायोग समजावा. नागार्जुन यांच्या 'आमि मिलिटरिर बुडो घोडा' या बंगला संग्रहाचा हिंदी अनुवाद शोभाकांत यांनी केलेला आहे.दिल्लीच्या वाणी प्रकाशनाने हा अनुवाद छापला आहे. प्रकाशक आणि अनुवादक दोहोंचे आभार.
नागार्जुन मोठे कवी होते. त्यांच्या कविता वाचणे आणि अनुभवणे ही त्यातल्या त्यात एक विलक्षण प्रक्रिया आहे एवढे या निमित्ताने म्हणावेसे वाटते)

पुर्व-प्रसिध्दी 'ऐसीअक्षरे'

No comments:

Post a Comment